ΟΔΗΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι οδηγοί και οι χειριστές της εταιρείας μας έχουν πολύχρονη εμπειρία, είναι όλοι κάτοχοι ειδικής άδειας

και οδηγούν στο δρόμο τηρώντας τόσο τον Κ.Ο.Κ. όσο και την προτροπή της εταιρείας μας ότι η ασφάλεια προέχει.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δαέλης Ιωάννης του Νικολάου.

Οδηγός κατηγορίας Ε'

---------------------------------------------------

Βασάλος Νικόλαος του Μιχαήλ.

Οδηγός κατηγορίας Ε'

------------------------------------------------

Ρούσσος Ιωάννης του Αντωνίου.

Οδηγός κατηγορίας Ε'

-----------------------------------------------

 

Δεναξάς Γεώργιος του Θεοδώρου

Χειριστής Μ/Ε

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS

Free Joomla! template by Age Themes